top

INFORMACJA O UROCZYSTYM ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
czwartek, 07 maja 2015 13:41

Uprzejmie informujemy, że uroczyste ślubowanie radców prawnych, którzy w tym roku zdali egzamin radcowski, odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63.
Jednocześnie przypominamy, że osoby, które chcą wziąć udział w tej uroczystości, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do piątku 15 maja br., do godz. 16.00.

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
wtorek, 05 maja 2015 09:08

 

Uprzejmie informujemy, że osoby, które w tym roku zdały egzamin radcowski i chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do 15 maja br. (piątek) godz. 16.00. Dla osób, które złożą wnioski po 15 maja, będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

 

 
Składanie wniosków o wpis na listę radców prawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
czwartek, 16 kwietnia 2015 09:00

 

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2015

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście
w Dziale Ewidencji radców prawnych Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, na parterze),
w godzinach 10.00-16.00. Wnioski będą przyjmowane od dnia 23 kwietnia 2015 r.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (pobierz plik)
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego)
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
•    odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), tj. 1050 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Deutsche Bank PBC S.A.
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

UWAGA: Osoby, które odwoływały się od wyników egzaminu radcowskiego 2014 i których akta są jeszcze w sądzie, powinny dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące tego faktu oraz dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (pobierz plik)
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4)
•    oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), tj. 1.750 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Deutsche Bank PBC S.A.
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

Do pobrania:
Pobierz (Karta-Ewidencyjna.pdf)Karta-Ewidencyjna.pdf219 Kb
Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 10:47
 
Wyniki z egzaminu radcowskiego 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
środa, 15 kwietnia 2015 00:00

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2015. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny, i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji) mogą zapisywać się po ich odbiór telefonicznie (22) 862-41-69(-71) wew. 109, 124, 158. Zapisy prowadzi Dział Ewidencji aplikantów radcowskich w godz. 9.00-17.00.

 

Kopie ww. dokumentów będą wydawane od 20 kwietnia br. w godz. 10.00-17.00, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol nr II).

 

Ponadto informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. do wszystkich zdających zostaną wysłane listami poleconymi uchwały Komisji Egzaminacyjnych od nr 1 do nr 16 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego.

 

Na podstawie art. 368 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Egzaminacyjnej, która wydała uchwałę.

 

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 00:13
 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

bottom
Stworzone dzięki Joomla! . Designed by: business site hosting cheapest vps Valid XHTML and CSS
Strona OIRP w Warszawie 2011 kontakt@egzaminradcowski.pl