top

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminu radcowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
poniedziałek, 13 lutego 2017 12:05

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, cyt. "Zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego.".

 

Poniżej zamieszczamy druki do pobrania:

Poprawiony: poniedziałek, 13 lutego 2017 14:09
 
Instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
piątek, 03 lutego 2017 15:15

 

Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej instrukcji obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, obowiązującej na egzaminie komorniczym, adwokackim i radcowskim w 2017 r.


https://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,9030,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2017.html

Poprawiony: piątek, 03 lutego 2017 16:34
 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
poniedziałek, 09 stycznia 2017 10:00

 

Poniżej udostępniamy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób, które:

- ukończyły aplikacje radcowską,
- przystępują z art. 25 ust. 2;

oraz wzór kwestionariusza osobowego dla osób z art. 25 ust. 2.

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 12:16
 
Terminy i miejsce składania dokumentów PDF Drukuj

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

 

do 11 lutego 2017 r. - osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej

 

(Uwaga: Termin dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj. 11 lutego 2017 r., pomimo iż wypada w sobotę, to nie podlega wydłużeniu do poniedziałku 13 lutego 2017 r.)

 

do 7 marca 2017 r. - osoby, które odbyły aplikację radcowską

w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację radcowską

 

Osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie mogą składać dokumenty:

• osobiście, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 10.00-16.00

• pocztą, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

 

bottom