top

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
poniedziałek, 09 stycznia 2017 10:00

 

Poniżej udostępniamy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób, które:

- ukończyły aplikacje radcowską,
- przystępują z art. 25 ust. 2;

oraz wzór kwestionariusza osobowego dla osób z art. 25 ust. 2.

 

Poprawiony: poniedziałek, 09 stycznia 2017 12:16
 
Terminy i miejsce składania dokumentów PDF Drukuj

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminach:

 

do 11 lutego 2017 r. - osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

w siedzibie komisji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej

 

(Termin dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj. 11 lutego 2017 r. pomimo, iż wypada w sobotę - dzień równorzędny z dniem ustawowo wolny od pracy - nie podlega wydłużeniu do dnia 13 lutego 2017 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.)

 

do 7 marca 2017 r. - osoby, które odbyły aplikację radcowską

w siedzibie komisji właściwej ze względu na przeprowadzoną aplikację radcowską

 

Osoby przystępujące do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie mogą składać dokumenty:

• osobiście, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 10.00-16.00

• pocztą, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

 

bottom