top

Ślubowanie radców prawnych 2016 – formularz rejestracyjny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 maja 2016 10:55

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 20 czerwca 2016 r. w Teatrze Wielkim-Opery Narodowej należy potwierdzić w terminie do 8 czerwca br. poprzez rejestrację w formie elektronicznej.

Brak rejestracji udziału w ślubowaniu uniemożliwi przygotowanie dla Państwa stosownych dokumentów.

Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2016 11:14
 
Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
środa, 20 kwietnia 2016 10:10


Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale - Ewidencja radców prawnych i wykonywania zawodu Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter), w godzinach 10.00-16.00. Wnioski będą przyjmowane od 20 kwietnia 2016 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu, powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja br., godz. 16.00.
Dla osób, które złożą wnioski po 20 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (pobierz plik)
•    życiorys (CV)
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego)
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
•    odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.110 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Deutsche Bank PBC S.A.
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

UWAGA: Osoby, które odwoływały się od wyników egzaminu radcowskiego 2015 i których akta są jeszcze w sądzie, powinny dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące tego faktu oraz dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (pobierz plik)
•    życiorys (CV)
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4)
•    oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385), tj. 1.850 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Deutsche Bank PBC S.A.
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

 

Do pobrania:
Pobierz (karta ewydencyjna.pdf)karta ewydencyjna.pdf426 Kb
Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 10:22
 
Wyniki z egzaminu radcowskiego 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
wtorek, 19 kwietnia 2016 14:15

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2016 Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie nr 2, 7 i 8.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.

 

Do pobrania:
Pobierz (K02_KODY.pdf)K02_KODY.pdf200 Kb
Pobierz (K07_KODY.pdf)K07_KODY.pdf196 Kb
Pobierz (K08_KODY.pdf)K08_KODY.pdf200 Kb
Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2016 15:02
 
Wyniki z egzaminu radcowskiego 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 08:50

 

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2016 Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie nr 1, 3-6 i 9-12.

Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.

Wyniki Komisji Egzaminacyjnych nr 2, 7 i 8 zostaną opublikowane w dniu jutrzejszym, tj. 19 kwietnia br., w godzinach wieczornych.
Osoby, które uzyskały wynik negatywny i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji), mogą zapisywać się po ich odbiór telefonicznie (22) 862-41-69 (-71) wew. 109, 124 i 158. Zapisy prowadzi Dział Ewidencji aplikantów radcowskich w godz. 9.00-17.00. Kopie ww. dokumentów będą wydawane od 25 kwietnia br. w godz. 10.00-17.00, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol nr II).

 

Ponadto informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. do wszystkich zdających zostaną wysłane listem poleconym uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego Komisji Egzaminacyjnych od nr 1 do nr 12.

Do pobrania:
Pobierz (K01_KODY.pdf)K01_KODY.pdf195 Kb
Pobierz (K03_KODY.pdf)K03_KODY.pdf199 Kb
Pobierz (K04_KODY.pdf)K04_KODY.pdf203 Kb
Pobierz (K05_KODY.pdf)K05_KODY.pdf199 Kb
Pobierz (K06_KODY.pdf)K06_KODY.pdf197 Kb
Pobierz (K09_KODY.pdf)K09_KODY.pdf198 Kb
Pobierz (K10_KODY.pdf)K10_KODY.pdf196 Kb
Pobierz (K11_KODY.pdf)K11_KODY.pdf197 Kb
Pobierz (K12_KODY.pdf)K12_KODY.pdf200 Kb
Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2016 09:30
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5

bottom
Stworzone dzięki Joomla! . Designed by: business site hosting cheapest vps Valid XHTML and CSS
Strona OIRP w Warszawie 2011 kontakt@egzaminradcowski.pl