top

Składanie wniosków o wpis na listę radców prawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
czwartek, 16 kwietnia 2015 09:00

 

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2015

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście
w Dziale Ewidencji radców prawnych Biura OIRP w Warszawie (Żytnia 15 lok. 8, na parterze),
w godzinach 10.00-16.00. Wnioski będą przyjmowane od dnia 23 kwietnia 2015 r.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (pobierz plik)
•    2 zdjęcia (formatu dowodowego)
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
•    odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), tj. 1050 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Deutsche Bank PBC S.A.
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

UWAGA: Osoby, które odwoływały się od wyników egzaminu radcowskiego 2014 i których akta są jeszcze w sądzie, powinny dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące tego faktu oraz dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

•    wniosek o wpis
•    kartę ewidencyjną (pobierz plik)
•    oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
•    oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4)
•    oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
•    oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
•    opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat
•    kserokopię dowodu osobistego
•    informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
•    oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
•    odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (jeżeli kiedykolwiek była zmiana nazwiska)
•    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
•    dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), tj. 1.750 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na poniższy numer rachunku OIRP w Warszawie:

Deutsche Bank PBC S.A.
00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26
nr 31 1910 1048 2788 0250 0267 0006

Do pobrania:
Pobierz (Karta-Ewidencyjna.pdf)Karta-Ewidencyjna.pdf219 Kb
Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 10:47
 
Wyniki z egzaminu radcowskiego 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
środa, 15 kwietnia 2015 00:00

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu radcowskiego 2015. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego w dniu rozwiązywania zadania z prawa karnego.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny, i są zainteresowane otrzymaniem kserokopii pracy egzaminacyjnej oraz uzasadnień ocen cząstkowych (tzw. recenzji) mogą zapisywać się po ich odbiór telefonicznie (22) 862-41-69(-71) wew. 109, 124, 158. Zapisy prowadzi Dział Ewidencji aplikantów radcowskich w godz. 9.00-17.00.

 

Kopie ww. dokumentów będą wydawane od 20 kwietnia br. w godz. 10.00-17.00, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol nr II).

 

Ponadto informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. do wszystkich zdających zostaną wysłane listami poleconymi uchwały Komisji Egzaminacyjnych od nr 1 do nr 16 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego.

 

Na podstawie art. 368 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Egzaminacyjnej, która wydała uchwałę.

 

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 00:13
 
Jak znaleźć prace egzaminacyjne na swoim komputerze? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
wtorek, 17 marca 2015 00:00

 

Pliki z Państwa pracami z egzaminu radcowskiego zapisują się na Pendrive z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na komputerze w folderze TEMP.

W celu znalezienia prac należy:
Wybrać z Menu START --> Wyszukaj programy i pliki --> wpisać polecenie %temp% i wcisnąć SZUKAJ (enter).

 

Poprawiony: wtorek, 17 marca 2015 12:21
 
Termin i miejsce egzaminu radcowskiego 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewidencja aplikacji   
środa, 25 lutego 2015 14:21

Informujemy, że egzamin radcowski w roku bieżącym odbędzie się w dniach 11 – 13 marca 2015 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56 C w Warszawie.


W hali nr 1 do egzaminu przystąpią kandydaci zakwalifikowani do Komisji od nr 1 do nr 8, w hali nr 2 - kandydaci zakwalifikowani do Komisji od nr 9 do nr 16.

Dnia 11 marca 2015 r. (środa) rozpoczęcie egzaminu nastąpi o godz. 10.00 - część pierwsza (prawo karne).
Dnia 12 marca 2015 r. (czwartek) rozpoczęcie egzaminu nastąpi o godz. 10.00 - cześć druga (prawo cywilne).
Dnia 13 marca 2015 r. (piątek) rozpoczęcie egzaminu nastąpi o godz. 10.00 - część trzecia i czwarta (prawo gospodarcze i prawo administracyjne).

Czas na opracowanie rozwiązywania zadania z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązywania zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego wynosi łącznie 480 minut.

Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący:

Osoby z art. 36(1) ust. 1 uorp (po odbyciu aplikacji radcowskiej)
Komisja nr 1 – nazwiska zaczynające się od Alw… – Bry…
Komisja nr 2 – nazwiska zaczynające się od Buc… - Dęb…
Komisja nr 3 – nazwiska zaczynające się od Dłu… - Gaw…
Komisja nr 4 – nazwiska zaczynające się od Gie… - Jak…
Komisja nr 5 – nazwiska zaczynające się od Jan… - Kap…
Komisja nr 6 – nazwiska zaczynające się od Kar… - Koś…
Komisja nr 7 – nazwiska zaczynające się od Kow… - Lat…
Komisja nr 8 – nazwiska zaczynające się od Lec… - Mad…
Komisja nr 9 – nazwiska zaczynające się od Mag… - Mol…
Komisja nr 10 – nazwiska zaczynające się od Mor… - Pas…
Komisja nr 11 – nazwiska zaczynające się od Pat… - Pry…
Komisja nr 12 – nazwiska zaczynające się od Prz… - Sid…
Komisja nr 13 – nazwiska zaczynające się od Sie… - Sten…
Komisja nr 14 – nazwiska zaczynające się od Stęp… - Tar…
Komisja nr 15 – nazwiska zaczynające się od Tom… - Woj…
Komisja nr 16 – nazwiska zaczynające się od Wol… - Żyw…

Osoby z art. 25 ust. 2 pkt. 1-6 uorp (bez odbycia aplikacji radcowskiej)
Komisja nr 1 – nazwiska zaczynające się od Ada… – Bąk…
Komisja nr 2 – nazwiska zaczynające się od Cha… - Fij…
Komisja nr 3 – nazwiska zaczynające się od Fio… - Hlo…
Komisja nr 4 – nazwiska zaczynające się od Jad… - Kas…
Komisja nr 5 – nazwiska zaczynające się od  Kęp… - Kop…
Komisja nr 6 – nazwiska zaczynające się od Kor… - Kwa…
Komisja nr 7 – nazwiska zaczynające się od Las… - Maz…
Komisja nr 8 – nazwiska zaczynające się od Męż… - Nie…
Komisja nr 9 – nazwiska zaczynające się od Now… - Ożó…
Komisja nr 10 – nazwiska zaczynające się od Pal… - Prz…
Komisja nr 11 – nazwiska zaczynające się od Rad… - Sas…
Komisja nr 12 – nazwiska zaczynające się od Sch… - Sło…
Komisja nr 13 – nazwiska zaczynające się od Sok… - Szu…
Komisja nr 14 – nazwiska zaczynające się od Śli… - Tyk…
Komisja nr 15 – nazwiska zaczynające się od Wal… - Wiś…
Komisja nr 16 – nazwiska zaczynające się od Woi… - Żar…

Ponadto informujemy, że Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska posiada 1500 miejsc parkingowych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu radcowskiego wynegocjowała korzystny koszt parkowania. Stawka dzienna wynosi 15 zł.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

bottom
Stworzone dzięki Joomla! . Designed by: business site hosting cheapest vps Valid XHTML and CSS
Strona OIRP w Warszawie 2011 kontakt@egzaminradcowski.pl